Policy och villkor

Projectplace International AB äger och tillhandahåller denna webbplats och diverse tjänster på Projectplace.com. På denna webbplats och inom ramen för Projectplace tjänster tillhandahålls visst innehåll, information, produkter och funktioner. Följande dokument beskriver vissa villkor och annan juridisk information om denna webbplats, våra tjänster och utnyttjandet av dessa.

Notera att vi förbehåller oss rätten att ändra i nedanstående dokument när som helst. Användare kommer att notifieras om ändringar i dessa dokument via information på våra webbplatser, i våra nyhetsbrev eller på det sätt som anges i respektive dokument. Om du har några frågor om nedanstående information, kontakta oss på info@projectplace.se

Användarvillkor

Användarvillkoren måste accepteras vid registrering som ny användare.

Abonnemangsavtal

Abonnemangsavtalet gäller samtliga betalande kunder och reglerar rättigheter och skyldigheter mellan dig som kund och oss.

Ansvarsbegränsning

Ansvarsbegränsningen anger under vilka villkor information tillhandahålls på vår webbplats.


Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver vilken personlig information vi lagrar och på vilket sätt informationen används.