The new way of working (NWW)

Sex barriärer som står i vägen för NWW

The new way of working (det nya sättet att arbeta) har blivit ett aktuell och flitigt använt uttryck. Man ser det ofta diskuteras på nätet. Men vad betyder det egentligen? Kärnan är att optimera klyftan mellan arbete och privatliv: dvs. att ge människor möjlighet att välja var och när de ska arbeta.

Både ny teknik och molnlösningar gör nya, effektivare arbetssätt möjligt och möter samtidigt den nya generationens krav på ett flexibelt arbetsliv. Fördelarna är många, men antalet organisationer som anammat den nya filosofin är få. Hur kommer det sig? Projectplace diskuterar den sista sex hindren för det nya sättet att arbeta och hur man inte hamnar på efterkälken.

Språk: Svenska
Författare: ProjectplaceFyll i formuläret för att ladda ner