Kollaborativ planering

Tre nya sanningar om hur du planerar det perfekta projektet

Glöm minutiös planering, styrning och kontroll. Ett projekt är ett tillfälligt socialt system, där de involverades delaktighet och engagemang avgör framgången. Förhållningssättet heter social project management och har revolutionerat synen på hur man bäst driver projekt. Nu tas nästa steg. Det som slår fast att även planeringen av projektet är en social process. Lär dig mer om visuell kollaborativ planering.

Språk: Svenska  
Författare: Mattias Hällström

Mattias Hällström, grundare av Projectplace, har ett stort intresse för hur människor tänker och fungerar och hur social teknik påverkar våra arbetssätt.Fyll i formuläret för att ladda ner