Leder eller driver du projekt? - En väg framåt för världens projektledare

Välkommen till ett frukostseminarium som hjälper dig att hitta nya vägar till en effektivare projektverksamhet!

Datum och tid: 28 april, 09:00-10:30 (Frukost serveras från 08:30)
Plats: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, Köpenhamn
Talare: Karolina Jackson-Ward, Manager Customer Experience
Språk: Seminariet hålls på engelska

Projektvärlden domineras idag av projektverktyg som uteslutande fokuserar på att driva projekt. Det handlar om stöd för att planera och utöva kontroll. I dagens snabbföränderliga affärsklimat behöver ett projektverktyg också stödja ledarskapet, där kommunikation och samarbete är lika viktigt för framgång.

Vi belyser bakgrunden till debatten kring det bimodala systemet:

  • Hur kan vi kombinera traditionell och agil projektledning i en och samma lösning?
  • Vilken metod passar bäst till vilket projekt, och hur påverkar detta ledarskapet mätbarheten och kommunikationen kring dina projekt?

Med Projectplace kan projektledaren både leda och driva sina projekt. Tjänsten ger er helheten som får projektteamet att fungera som en högpresterande enhet. Oavsett om ni arbetar utifrån en klassisk eller agil metodik.

Observera att seminariet hålls i danmark.Anmäl dig här