Trygghet

Testad och godkänd.

 

Vi valde att använda Projectplace, vilket hjälpte Haldex att slutföra arbetet utan att kompromissa med vare sig säkerheten eller sekretessen.
Per Ericson, vice VD och personaldirektör på Haldex

ISO-certifierad tjänst

Projectplace är certifierat enligt ISO 27001, en internationell standard för informationssäkerhet. Den omfattar proaktiv hantering av informationssäkerhetsrisker och -kontroller. Den prestigefyllda ISO 27001-certifieringen visar att Projectplace har en väletablerad struktur för informationssäkerhet som omfattar alla delar av organisationen.

» Visa certifikat

Intertek certification logotype Swedac logotype

Färdigutvecklad tjänst

SkyHigh Networks utvärderar om molntjänster är färdigutvecklade för marknaden med hjälp av objektiva och noggranna metoder. De utgår från detaljerade kriterier som tagits fram i samarbete med Cloud Security Alliance (CSA).  De tjänster som SkyHigh klassar som ”Enterprise-Ready” är de som får de bästa omdömena på CloudTrust™. De möter de strängaste kraven för informationsskydd, identitetsverifiering, säkerhet, metoder och lagligt skydd.

Skyhigh Enterprise-Ready

Cloud Security Alliance – STAR

STAR (Security, Trust & Assurance Registry) är ett offentligt tillgängligt register från CSA som dokumenterar de säkerhetskontroller som olika molntjänster erbjuder. Det gör det lättare för användaren att bedöma säkerheten hos nuvarande och presumtiva molnleverantörer. Idén är lika enkel som effektiv – molnleverantörer publicerar egna bedömningar av sina tjänster, CSA gör bedömningarna allmänt tillgängliga och kunderna kan använda dessa uppgifter för att fatta väl underbyggda köpbeslut.

Projectplace är stolta över att delta i initiativet och publicerar information om sina säkerhetskontroller offentligt.

CSA Cloud security alliance

Oberoende granskningar

Projectplace lägger stora resurser på att kontinuerligt bedöma säkerhetsrisker samt utveckla sin infrastruktur och systemets säkerhetsfunktioner. Projectplace infrastruktur och programvara genomgår regelbundna riskanalyser (varje kvartal) och årliga intrångstest som utförs av oberoende tredje part. Testerna upprepas även i samband med viktiga förändringar i IT-miljön.

Dessutom anlitar Projectplace externa granskare för utvärdering av informationssäkerhetspraxis och generella IT-kontroller.

Certified web