Säkerhet

Vi skyddar all din information.

 

”Vi övervägde även andra lösningar, men eftersom säkerhet och enkelhet är väldigt viktigt för oss valde vi Projectplace.”
Mats Granström, IS Information Manager på ABB

Sekretess

Gediget nätverksskydd

Nätverket som sammankopplar Projectplace (tjänsten) produktionsservrar skyddas av redundanta brandväggar, intrångsupptäckningssystem och lastbalanserare.

Rollbaserad åtkomstkontroll på mappnivå

Åtkomstkontroll kan införas på mappnivå i Projectplace för att definiera vilka användargrupper som kan nå, läsa och ändra innehållet i projektmappar.

Kryptering på militär nivå

Vi använder internetprotokoll, TLS 1.2 för att kryptera information vid överföring. Alla dokument som lagras hos Projectplace krypteras automatiskt med en unik nyckel via krypteringsalgoritmen AES-256. De sparas sedan anonymt så att de inte kan identifieras.

Säkra lösenord och unika användarnamn

Varje Projectplaceanvändare har ett unikt användarnamn och identifierar sig i systemet med ett personligt lösenord. Specifika lösenordskrav (t.ex. längd och komplexitet) kan implementeras av projektadministratören.

Verifiering i två steg

Med verifiering i två steg skyddas användarnas konton både genom lösenord och mobilen. Vi uppmuntrar alla användare att lägga till det extra skyddet för inloggningssäkerhet.

Integritet

Fysisk och teknisk säkerhet

Projectplace servermiljö drivs på två separata platser i Stockholm, Sverige. Projectplace använder ISO 27001-certifierade och SOC2/SSAE16-granskade serverhallar med fysisk säkerhet dygnet runt och med miljöskydd i toppklass. Det inkluderar omfattande identifieringssystem, automatiskt brandskydd, omfattande klimatkontroll och säkrad strömtillförsel.

Skydd mot sabotageprogram

Projectplace erbjuder antivirusprogram och lösningar för att övervaka filintegriteten i de kritiska system som vanligen utsätts för sabotageprogram.

Aktivitetsloggning, övervakning och spårbarhet

Projectplace erbjuder omfattande spårbarhet genom objekthistorik. Alla ändringar loggas och är synliga. Lagrad information sparas på ett säkert sätt för att förhindra obehöriga ändringar.

Tillgänglighet

Systemstatus och prestanda

Sedan 2004 har Projectplace haft en upptid på i genomsnitt 99,98 %.

Projectplace tillgänglighet och drifttid kartläggs av en oberoende tredje part (Pingdom) och publiceras dagligen på Projectplace webbplats.

» Systemtillgänglighet och prestanda per dag

» Driftinformation per år

Redundans i flera lager

Projectplace nätverksinfrastruktur är utformad för total redundans och maximal tillgänglighet. All affärskritisk utrustning, inklusive routrar, brandväggar, applikations- och databasservrar samt lagrings- och nätverksutrustning, konfigureras och sätts i drift för en sömlös övergång om något skulle hända.

Webbacceleration med Akamai

Tack vare samarbetet med Akamai, en av världens största plattformar för distribuerade system, är Projectplace nu snabbare och mer driftsäkert än någonsin.

Haveriberedskap och incidenthantering

Projectplace produktionssystem körs på ett serverkluster på två geografiskt åtskilda platser. Alla viktiga servrar och applikationer finns installerade på båda platser för att driften inte ska störas vid större avbrott eller katastrofer. Vid fel på en av platserna är den andra platsen konfigurerad att ta över alla produktionsuppgifter med minimala serviceavbrott och kapacitetsförluster.

Backup och återställning

Projectplace använder speglings- och backuprutiner i flera steg för både produktionsdatabaser och dokumentlagringssystem. Om en svår krasch mot förmodan skulle inträffa används säkerhetskopiorna endast för att återställa hela produktionssystemet.