Tieto PPS

Som kund hos Projectplace kan du starta dina projekt baserat på projektmodellen PPS Online framtagen av Tieto PPS.

PPS Online ger stöd för alla sorters projekt. Såväl projektledare, linjechef som projektdeltagare hittar enkelt rätt information för rätt tillfälle.

Om ni vill använda PPS Online i ert Enterprise abonnemang, kontakta våra säljare för mer information.

Tieto PPS hjälper dig med dina projektutmaningar i enskilda projekt, komplexa och distribuerade projekt och även i flerprojekthantering.

» Mer information om Tieto

För mer information vänligen kontakta oss.
sales@projectplace.se
Tel: +46-8-586 302 75