PRINCE2

Adding Value och Projectplace samarbete möjliggör för kunder till Projectplace att starta sina projekt med tillgång till den officiella Projektmodellen PRINCE2(tm).
Om du väljer att starta ditt projekt baserat på projektmodellen kan du och hela ditt projektteam följa PRINCE2(tm)-metodiken med dokumentmallar och upplägg.

Projektmodellen PRINCE2(tm) passar för alla kunder till Projectplace som använder eller önskar använda PRINCE2(tm) i sin projektorganisation. Modellen erbjuds just nu på engelska och vi hoppas snart kunna erbjuda versioner på danska, tyska och franska.

Om ni vill använda PRINCE2 i ert Enterprise abonnemang, kontakta våra säljare för mer information.

Kontakta oss för mer information:
sales@projectplace.se
Tel: +46-8-586 302 75

Adding Value är det första företaget i Sverige som kan erbjuda tjänster inom Project Management enligt PRINCE2 metoden.

För mer information om Adding Value:
www.addingvalue.se