Vendemore

”Genom vår tillämpning av Projectplace lösning kan nyanställda lära sig vår försäljning och projektstruktur på några dagar i stället för som tidigare några månader.”
Christopher Engman, VD Vendemore

Effektivt samarbete lägger grunden till snabb tillväxt

Vendemore behöver en återanvändbar struktur för att klara sin aggressiva tillväxttakt. Projectplace erbjuder detta genom en strukturerad samarbetsyta som säkerställer kvalitet och minimerar administration.

Utmaning

Vendemore arbetar med lead management och riktad bannerannonsering och i år kommer de för andra året i rad att dubbla sin omsättning. Styrkan i Vendemores erbjudande är att de har en process som binder ihop riktad kommunikation och kvalitativa leads. Metoden riktar sig främst till företag som vill öka responsnivåerna för sina interaktiva B2B-kampanjer.

För att klara av denna snabba tillväxt krävs en struktur. Bland annat måste nyanställda snabbt kunna komma in i företagets processer och erbjudande utan att kunden upplever brister i kvalitet eller leveransförmåga.

Behov

Vendemore förstod tidigt att ett bra IT-stöd tillsammans med en väl strukturerad sälj- och kundprocess ger bättre möjlighet att växa snabbt och med god lönsamhet. De behövde ett verktyg som stöd till både nya och gamla medarbetare. Projectplace erbjöd en lösning där varje projektledare ges stuktur för att driva flera parallella projekt, vilket även bidrar till förbättrad lönsamhet. Tjänsten är enkel och intuitiv och kan både utnyttjas internt, i kundrelationer och i samarbeten med t ex reklambyråer. Vendemore vill också, i likhet med andra tillväxtföretag, undvika att överinvestera och binda kapital.

I en snabbt växande verksamhet är det viktigt att stödja både lärande och återanvändning av kunskap. Vendemores projektledare behöver kunna driva kundprocesser med en tydlig struktur, samt dra nytta av tidigare kunders projektstrukturer. Detta kräver en utvecklad projektprocess som kan dupliceras och användas på nytt, men den får samtidigt inte vara för statisk.

När företaget hade gått igenom sina behov föll valet på Projectplace, som bäst löser ovanstående behov.

Resultat

Med den investerade projektlösningen från Projectplace har Vendemore säkerställt att deras kunder snabbare än tidigare kan nå avkastning på en marknadsinvestering i Vendemore-metoden. Detta innebär att Vendemore i sin tur kan öka lönsamheten genom fler affärer, enkelt skapa djupare relationer och samtidigt leverera i tid till nöjdare kunder.

Projektprocessen, med stöd av Projectplace, säkerställer en hög kvalitet på leveransen från alla i organisationen. Detta innebär att riskerna för svaga kundleveranser minskar, vilket är extra viktigt i och med att Vendemore växer snabbt. Projektstödet från Projectplace möjliggör att varje säljare kan driva fler projekt, vilket i sin tur ökar både produktivitet och lönsamhet. Dessutom kan nyanställda snabbt komma in i arbetet och börja arbeta aktivt. Vendemore bedömer att varje anställds inlärningstid har minskat med mer än två månader, vilket mer än väl väger upp den investering man gjort i verktyget. Vendemore har en Enterprise edition från Projectplace och redan från början hittade man den struktur man i dag arbetar med.