Tillväxtverket

Processutvecklare förespråkar projektmodell

Tomas Johansson Haavik arbetar som webbsamordnare och processutvecklare. Han har även rollen som arbetsledare för Tillväxtverkets projektkontor.

– När jag kom till Tillväxtverket fanns projektmodellen redan på plats. Men den var framtagen för en annan typ av verksamhet och behövde anpassas till våra förutsättningar. Det tog oss ett år att gå igenom utvalda mallar och definiera alla begrepp, och så behövde vi ett verktyg som kunde stödja modellen och vårt arbete. Projectplace blev då det naturliga valet.

Framgångarna lät inte vänta på sig: idag rapporteras samtliga nyutvecklingsprojekt – närmare sextio om året – till ledningen med stöd av projektmodellen. Nu ligger utmaningen i att förankra arbetssättet på andra nivåer i organisationen, anser Tomas:

– För att projektarbete ska bli effektivt krävs en samsyn inom organisationen. Alla måste driva sina projekt på samma sätt, enligt en gemensam struktur. Då blir det lätt att dela med sig och ta till sig av varandras erfarenheter. Startsträckorna blir korta eftersom alla känner igen sig redan från start. Och om någon person skulle lämna ett projekt så kan det drivas vidare med minimala förluster.

Själv är Tomas en övertygad användare av Projectplace.

– Projectplace tillsammans med vår projektmodell ger en rad fördelar. Du har fokus på målet hela vägen från start till mål. Du kan upptäcka eventuella avvikelser medan det fortfarande går att göra något åt dem. Du har tillgång till korrekta fakta och därmed möjlighet att fatta rationella beslut.

Enligt Tomas finns det en sak som ofta glöms bort när det talas om projektarbete: kvaliteten.

– Tid och pengar tenderar att stå i fokus, alla resurser ska nyttjas optimalt. Men resultatet då? Om kvaliteten är för låg kan resultatet inte användas, och då är alla resurser felaktigt utnyttjade. Kvalitet är mycket svårare att mäta än tid och pengar, men en bra kombination av projektmodell och projektverktyg löser även detta.