Primär

Projectplace har ju gjort allt enklare. Vi behöver inte jaga dokument, det mesta finns till hands. Det blir även färre fel i projekten."
Anders Ohlson, PRIMÄR

Vårdar kundrelationerna i molnet

För PRIMÄR fastighetsförvaltning kan fel i dokument, ritningar och anslutningsscheman medföra stora konsekvenser, både i tid, pengar och för kundrelationer. Med Projectplace molnbaserade projektverktyg säkerställer PRIMÄR att uppdrag blir korrekt utförda och säkrar relationen med kunderna.

1987 drog PRIMÄR igång verksamheten i Göteborg som ett lokalt fastighetsförvaltningsbolag med tre privata delägare. Mycket har hänt sedan dess. Affärsområdena har breddats och de senaste tio åren har företaget haft en kraftig tillväxt med mer än en tiodubblad försäljningsvolym. Idag finns PRIMÄR över hela landet och har runt 350 anställda.

Effektiv kundhanteringsyta med korrekt information

Relationen till kunderna är grundläggande för PRIMÄR. Det är också ett av områdena där Projectplace har visat sig vara en stor hjälp och framgångsfaktor.

– Vi får väldigt bra betyg från beställarna, de brukar vara väldigt nöjda och tala sig varma för att de vill använda Projectplace i nästa projekt också. Det är främst tillgången på information som de gillar, säger Anders Ohlson, biträdande affärsområdeschef på PRIMÄR.

Första kontakten med Projectplace skedde när Anders Ohlson började undersöka vilka alternativ som fanns på marknaden för att skapa ett funktionellt och lättanvänt gränssnitt för samarbetet med de många kunderna. Mötesplatsen mellan förvaltare och kund fyller en central funktion i PRIMÄR:s verksamhet eftersom ett väl genomfört uppdrag bygger på att de ingående aktörerna i varje projekt har tillgång till korrekt information.

– När vi började med teknikprojekten så e-postades en massa filer fram och tillbaka och vi hade problem med excellistor som inte stämde för att någon hade gått in och ändrat något på vägen. Om någon har ändrat något någonstans på vägen, oavsett hur litet, blir det fel i hela kedjan, berättar Anders.

PRIMÄR valde Projectplace bland annat för att verktyget ger alla tillgång till korrekt information. Dessutom går det snabbare och smidigare att få dokument godkända av alla berörda parter. Anders Ohlson förklarar:

– Verktyget ger oss spårbarhet. Då är det ingen som kan säga att det dokumentet har jag inte haft tillgång till. Vi kan se vilka som har läst dokumentet och eventuellt uppdaterat. Vi ser också att personen faktiskt har godkänt det. Det gör att vi får ett klart och tydligt ok.

ROI: tillgång till information, färre misstag och nöjda kunder

Investeringen i Projectplace har lönat sig på flera sätt, både ekonomiskt och i goodwill. Antalet resor och fysiska möten har sjunkit, vilket i sig innebär minskade kostnader. Tillgången till information som är uppdaterad och korrekt sparar både tid och pengar; mindre tid ägnas åt att hitta dokument och information samtidigt som bygg- och kopplingsfel minskar.

Samarbetet med Projectplace kommer att fortsätta:

– Vi vinner mycket på det, framför allt genom att våra kunder är nöjda och det är lättare att sköta projekten. Vi ser det som att Projectplace ger oss ett övertag gentemot andra entreprenörer, säger Anders Ohlson.

» Läs hela kundberättelsen (pdf)