Projectplace – en grundbult i PeakVantages verksamhet

– Projectplace gör oss till ett starkare team eftersom vi kan leverera på en hög nivå till våra kunder. Med Projectplace är det enkelt att komma ihåg sina arbetsuppgifter vilket gör det lättare för alla att leverera enligt målsättningarna. Och det är ju det viktigaste av allt, att vi levererar till våra kunder, säger PeakVantage-grundaren Lisbet Stuer-Lauridsen.

När managementkonsult-bolaget PeakVantage hjälper sina kunder genom komplicerade uppköps- och förändringsprocesser är det sociala samarbetsverktyget i molnet, Projectplace, centralt för att de ska lyckas.

– Med Projectplace får de en plattform att mötas på under bolagsfusionen eller företagsförvärvet. Att sammanföra två olika IT system är en av de mest krävande uppgifterna under en bolagsfusion eller ett företagsförvärv. Projectplace är den första platsen som det nybildade företaget möts i som en gemensam grupp, säger Lisbet Stuer-Lauridsen.

Ständigt redo med Projectplace

 Trots att konsulterna sitter i flera olika länder har de samma målsättning – att hjälpa kunderna att nå sina mål under tuffa förändringsprocesser. Alla anställda på PeakVantage använder Projectplace-applikationen till sin smartphone. De missar aldrig när de har en viktig uppgift och behöver aldrig leta efter viktig information i en överfull mailinkorg.

– När vi öppnar Projectplace arbetar vi tillsammans. Det spelar ingen roll var vi sitter rent fysiskt, eller om du har en Mac eller PC. Vi behöver inga IT-människor. Vi behöver kommunicera på ett snabbt och effektivt sätt för att kunna möta våra kunders behov, säger Lisbet Stuer-Lauridsen.

Driver förändringsprojekt med hjälp av ärendehanteringssystemet

 PeakVantage använder olika Projectplace-funktioner beroende på vad just ett speciellt projekt kräver. Återkommande inslag är dokumenthantering, ärendehanteringssystemet och projektöversikten. För PeakVantage är ärendehantering ett viktigt verktyg när de arbetar med sina kunder i ett förändringsprojekt.

– Om vi driver ett förändringsprojekt under 12 månader så finns hela projektet inlagt i form av ärenden. Det ger en tydlig överblick över vem som behöver göra vad och var i processen vi befinner oss just nu, säger Lisbet Stuer-Lauridsen.