JES

”Projectplace har allt som behövs i projektväg. Enkel tillgång till rätt information och samtidigt vet man att bara de som är inbjudna har tillgång. Att arbetet kan drivas på distans är ett extra plus”
– Caisa Björndal, Affärsutvecklare, JES AB
JES AB

Projectplace effektiviserar arbetet mot strategiska mål

JES AB arbetar med management consulting och för dem är projekt som arbetsform en viktig del av vardagen. För att skapa struktur och strategisk utveckling implementerar de ofta en projektkultur hos sina kunder. Genom JES egna verktyg Projektlaboratoriet skapas ökad kunskap och förståelse för vilka faktorer som styr projekt i rätt riktning, och det är med hjälp av Projectplace som styrningen av projekt blir enkel och transparent. Och framför allt social.

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett företag som arbetar med planering, insamling och behandling av material för återvinning. De arbetar främst för invånarna och näringslivet i nordvästra Skåne och samarbetar med andra aktörer för att påverka utvecklingen som sker inom avfallsbranschen.

I arbetet för att uppnå visionen ”Ett regionalt miljöföretag i världsklass” implementerar JES AB projekt som arbetsform i organisationen. I arbetet ingår bland annat att JES upprättar ett projektkontor och ansvarar för kvalitetssäkringen av NSRs projektportfölj.

”Nu förstår jag hur det hela hänger ihop. Jag har jobbat i 25 år och det är först nu jag ser helheten och vilken effekt det kan ge med projekt som arbetsform” - Hans-Eric Nilsson, Avdelningschef Produktion, NSR

Att styra mot målet

JES arbetar med en projektmetodik som skapar förutsättningar för att deras kunder i sin tur ska nå sina strategiska mål. Struktur, kultur och kommunikation är de hörnstenar i verksamheten som knyts samman för att skapa helhet och förståelse för projekt som arbetsform.

Unikt för JES är metoden de använder sig av. Genom Projektlaboratoriets spelpedagogik får deltagarna insikt och kunskap om vad som gör att projekt verkligen lyckas. Under spelets gång får deltagarna bland annat träna på att analysera och hantera risk i ett verklighetsbaserat projekt.

”Förståelse är avgörande för att projektkulturen ska få fäste, vilket är ett av syftena med Projektlaboratoriet. Genom projektmodeller skapas struktur och det implementerar vi med Projectplace som verktyg.” - Johan Eskengren, VD JES AB


God kommunikation i projekt

JES upplever att Projectplace är en utmärkt plattform för god kommunikation i både interna och externa projekt. God kommunikation handlar om transparens och effektivitet och med Projectplace får alla i projektet tillgång till korrekt information. Då projekt ofta genomsyrar hela organisationen, och i många fall även innehåller externa projektmedlemmar, är tillgång till aktuellt material av stor vikt. Genom Projectplace kan rätt information tilldelas till rätt person, utan att för den delen tumma på säkerheten.

» Läs hela kundberättelsen (pdf)