Instab/Beställarkompetens

”Den viktigaste insikten som jag tagit med mig i skapandet av den här specifika Projectplacemallen är att information ska kunna fördelas på behörighet och att information utan ansträngning kan nå ut till alla berörda delar av projektet. Jag tycker att jag tillsammans med Projectplace lyckats med detta”.

Tony Novo, VD Instab/Beställarkompetens

Instab/Beställarkompetens

Projectplace ett ovärderligt verktyg för fastighets-förvaltaren

Projectplace skräddarsydda förvaltnings- och projektmall är idag ett av marknadens bästa projektverktyg för fastighetsförvaltare. Rätt information kan delas med hög säkerhet och utan tidsspill mellan projektmedlemmar, driftteknisk förvaltning och hyresgäster medrätt behörighet. Fastighetsförvaltare, anlitade projektledare och projektmedlemmar kan ständigt komma åt relevanta handlingar och hantera känsliga dokument på ett säkert sätt samt dela information med projektmedlemmana.


Tony Novo är VD på Instab/Beställarkompetens och har under sin 30 år långa karriär som projekt/projekteringsledare och fastighetsförvaltare samlat på sig stor erfarenhet från branschen. Tony styr samtliga projekt genom den egenutvecklade förvaltnings- och projektmallen i Projectplace som är en kombination av förvaltningsbranschens arbetsmetodik och Projectplace utbud av onlinefunktioner.

Förvaltnings- och projektmallen hjälper fastighetsförvaltare specifikt genom att:

  • Sammanfatta alla förekommande dokument och ritningar i en förvaltningsprocess eller ett ombyggnadsprojekt.
  • Etablera en struktur med spårbarhet i alla projektmoment och tydlig arbetsfördelning.
  • Göra det möjligt för förvaltaren eller projektledaren att bjuda in projektdeltagare med olika läs- och skrivrättigheter baserat på projektroll.
  • Säkerställa att arkitekt och konsulter ansvarar för att gällande ritningar laddas upp och att entreprenörerna ansvarar för att kontrollera att den senaste bygghandlingen finns på plats.

Förvaltnings- och projektmallen ger flexibilitet för fastighetsförvaltaren och de projektledare som anlitas för större hyresgästanpassningar och ombyggnader. Mallen är även anpassad för nyproduktiondär hanteringen av ritningar och dokument är den samma och fungerar även som en checklista för de dokument och ritningarsom behövs för en kompetent förvaltning och projektledning. För fastighetsförvaltare och projektledare inom fastighetsbranschen är det viktigt att kunna dela information inom projekten på ett säkert sätt. Fastighetsförvaltare arbetar ständigt med flera projekt samtidigt och har ett stort behov av ett arbetsverktyg som tydligt strukturerar förvaltarens och projektledarens specifika arbetsområden. Spårbarhet och överblick av relevanta dokument är en av nycklarna till nöjda kunder och hög kvalitet.

» Läs hela kundberättelsen (pdf)