Haldex

”Framför allt är ordning och reda den stora nyttan med Projectplace. Den överblick och transparens som vi får i projektet – där sparar vi tid och pengar. Det är svårt att säga hur mycket, men jag kan absolut säga att det har varit värt kostnaden. Jag kan bara föreställa mig vilket elände vi skulle ha haft om vi hade behövt genomföra det här gigantiska projektet med Excel och e-post.”
- Per Ericson, vice VD och personaldirektör på Haldex
Haldex

När det internationella verkstadsföretaget Haldex skulle delas upp i tre separata bolag krävdes ett projektverktyg som gjorde 100-miljonersprojektet överskådligt och transparent. Valet föll på Projectplace, som hjälpte Haldex att slutföra arbetet utan att kompromissa med vare sig säkerhet eller sekretess.

Per Ericson är vice VD och personaldirektör. När detta skrivs lägger han största delen av sin arbetstid på uppdelningen av Haldex.

Transparens ger lyckade projekt

Som de flesta teknikföretag arbetar Haldex mycket i projekt, men det här projektet var speciellt på grund av sin storlek och sin komplexitet. Budgeten låg på 100 miljoner kronor och när projektet var som störst var mer än hundra personer inblandade. Per Ericson såg att Projectplace skulle kunna ge den kontroll, överskådlighet och transparens som behövdes för att ro det i land i tid.

– Projectplace har en enkel och bra struktur som hjälper oss att få den överblick vi behöver från centralt håll för att leda projektet. Det ger också enkla men tydliga hjälpmedel för respektive delprojekt, allt från tidsplanering till dokumenthantering.

Bra support och portföljfunktion särskilt värdefullt

Per Ericson är särskilt nöjd med den support företaget fick från Projectplace, inledningsvis var det handgriplig hjälp att komma igång som sedan övergick i bra telefonsupport.

– Medarbetare från Projectplace kom till vårt huvudkontor i Stockholm och hjälpte både vår projektsekreterare och mig som projektledare. Supporten hjälpte till att utbilda projektledarna runtom i världen över telefon så att vi snabbt fick volym i systemet. Ett projektledningssystem är aldrig bättre än vad som stoppas in i det, säger Per Ericson.

Möjligheten att samla underprojekt i mappar är en funktion som ger överblick och kontroll i stora projekt, och Per Ericson berättar att det är en funktion som varit till stor hjälp:

– Portföljer är en fördel i ett projekt som vårt som innehåller nästan tjugo underprojekt; man kan helt enkelt lägga ihop alla underprojekten. Varje mapp i projektet sköts av en projektledare och en projektgrupp och de har sitt eget material. Det ger mig en överblick över vad som finns och vad som händer. Jag kan gå in och titta i alla mappar när och hur ofta jag vill men vi kan också sammanställa och få en rapport över hela portföljen. Hur ligger projekten till i förhållande till den övergripande tidplanen? Jag får röd flagg eller röda signaler om något enskilt projekt ligger efter. Men då får jag det på portföljnivå och sedan kan jag gräva djupare om jag behöver.

Projectplace är av stort värde för projektet

Att fastställa värdet av IT-investeringar och tjänster kan vara svårt. Många mervärden är sådana som svårligen låter sig mätas. Per Ericson är dock säker – att använda Projectplace för projektet var ett bra val som har betalat sig mer än väl.
– Framför allt är ordning och reda den stora nyttan med Projectplace. Den överblick och transparens som vi får i projektet – där sparar vi tid och pengar. Det är svårt att säga hur mycket, men jag kan absolut säga att det har varit värt kostnaden. Jag kan bara föreställa mig vilket elände vi skulle ha haft om vi hade behövt genomföra det här gigantiska projektet med Excel och e-post, sammanfattar Per Ericson.

» Läs hela kundberättelsen (pdf)