Göteborg Energi

Projectplace naturligt stöd i världsunikt biogasprojekt

Hur sköter man enklast ett projekt som pågår under flera år, med mängder av delprojekt och deltagare och en budget på över en miljard? Göteborg Energi insåg att det inte fungerade med e-post och Excel-ark. De har nu drivit projektet GoBiGas i Projectplace sedan starten 2005. 

Klimatet påverkas av fossil koldioxid och enligt många beräkningar har vi nått produktionstoppen för olja i världen. Hur vi ska lösa energiförsörjningen i framtiden, inte minst för den växande transportsektorn, är en fråga som påverkar hela samhället. 

Stöd i de nödvändiga resorna

Freddy Tengberg är vice projektchef för GoBiGas och har arbetat i Projectplace i flera tidigare projekt. 

– Det är enligt mig det mest fullständiga verktyget när det gäller funktioner, och dessutom är det mer lättanvänt än andra motsvarande system, säger Freddy Tengberg. 

I Projectplace finns allt material som rör projektet samlat på samma ställe, vare sig det är planeringsfunktioner eller dokument. Den funktionen är hjärtat i Projectplace och gör geografi irrelevant för projektdeltagarna. Enligt Freddy Tengberg är detta oumbärliga funktioner. 

Enklare arbete och enklare administration

Projectplace gör arbetet enklare för den som befinner sig mitt i projektet, men även för personal med ansvar för administration, personer som måste ha en bra överblick.  Full kontroll och bra översiktlighet gör att projekttider kan kortas och beslut kan fattas snabbare. 

– För mig är den största vinsten med Projectplace självklart att vi har ordning och reda, berättar Maria Ylving, som är projektkoordinator för GoBiGas och även hanterar dokumentationen. Hon har arbetat i GoBiGas-projektet i ett år och trots att det var i full gång när hon kom in kunde hon utan problem ta över från sin föregångare. 

Intuitivt gränssnitt 

Igenkänning är en av nycklarna till Projectplace framgångar. Nya projektmedlemmar, oavsett datorvana, kan enkelt börja arbeta i verktyget nästan helt utan upplärning. 

– Man kan nå det man behöver snabbt i en välbekant struktur, det är ju uppbyggt på ett mappsystem man känner igen, säger Maria Ylving.  

Läs hela kundberättelsen