E.ON Rödsand 2

– Rödsand 2 kommer att ha en samlad effekt på 207 megawatt och är därmed en av de största vindkraftparkerna i världen.
Anders Ljungman, projektledare på E.ON.

Projectplace hjälper E.ON öka effektiviteten

När E.ON uppför en av världens största vindkraftparker utanför den danska kusten är det stora krafter som sätts i rörelse. När många leverantörer och konsulter ska fungera tillsammans med de anställda som ett välsmort maskineri måste alla ha tillgång till samma information. Anders Ljungman, projektledare på E.ON, ser sedan några år Projectplace som ett närmast oumbärligt verktyg.

Effektiv informationshantering sparar tid

Anders Ljungman är den som tillsammans med sina medarbetare lett projektet Rödsand 2, som beställts av danska Energistyrelsen.

För att kunna få grepp om kommunikation och informationsflöde i stora projekt krävs enkla sätt för deltagarna att nå varandra och samarbeta. Inom ett företag kan en gemensam server vara en lösning, men så fort parter från utsidan tas in i projektet kompliceras ofta arbetet.

– Jag är övertygad om att vi sparar mycket tid med hjälp av Projectplace. En stor fördel är att det är en mycket låg kunskapströskel för nya medarbetare att ta sig över för att börja arbeta, vi har till exempel aldrig haft några problem alls när våra leverantörer ska börja arbeta i Projectplace. Vi har bara sagt "Nu ska vi använda Projectplace" och bjudit in dem och nästan aldrig fått några frågor om det. Det är ju till stor del självinstruerande.

Många deltagare är inget problem

– Vi behöver ett bra verktyg för att dela information mellan projektledningen på E.ON, konsulter och leverantörer. Vi har ett tiotal leverantörer inbjudna till projektet via Projectplace och från E.ONs sida är ett tjugotal anställda inblandade. Som mest har vi varit omkring 80 inbjudna med konsulter och leverantörer inräknade, berättar Anders Ljungman.
Arbetet rör sig över landsgränserna i regionen och i projektet arbetar både svenskar, danskar och tyskar. Att arbeta över nationsgränserna blir också lättare med en gemensam plattform som har lokala språkversioner.

– På det sättet tycker jag att det har varit väldigt bra, och våra leverantörer har varit väldigt nöjda när vi har använt Projectplace internationellt.

Läs hela kundberättelsen