Norrköpings värmekraftverk, ett mönsterprojekt med hjälp av Projectplace

- Vi byggde anläggningen snabbare än vad som var sagt och notan slutade på 1,5 miljarder kronor, precis enligt budget. Jag är övertygad om att den delaktighet som projektdeltagarna kände var avgörande, säger Erik Skog, som arbetade som fristående projektledare och konsult för bygget.

Projectplace har som grundtanke att projekt blir mer effektiva om man bjuder in alla involverade i projekten och ger alla möjlighet att ta del av all relevant information. Samma filosofi ligger till grund för konsulten Erik Skogs ledarskap. Denna filosofi kom verkligen till sin rätt när Sveriges modernaste värmekraftverk, P15, i Norrköping byggdes. Erik Skog bjöd in både till arbetena på byggarbetsplatsen och till Projectplace inne i molnet.

E.ONs Händelöverket byggdes redan 1982 i Norrköping. 2007 behövde anläggningen öka kapaciteten för att även försörja närliggande Söderköping med värme och varmvatten samt leverera processånga till företaget Agroetanol som framställer etanol. För att möta det utökade behovet utvecklades planer på att skapa en ny, modern anläggning och en förstudie drogs igång under Erik Skogs ledning.

När beslutet väl var fattat att anläggningen skulle byggas kontrakterades 5-6 underleverantörer och en projektorganisation med många expertkonsulter byggdes upp.

Projectplace neutral och säker mark

När många olika företag och experter skulle arbeta i samma projekt uppstod diskussioner kring dokumenthanteringen och vilka datasystem som skulle användas.

- Många konsulter – mig själv inräknad -  vill inte lägga sina dokument och program på någon annans servrar, hela vårt expertkapital ligger ju där. Inte heller önskade vi att arbeta i någon annans datormiljö. Därför enades vi om att lägga projektet i Projectplace verktyg i molnet för att kunna ha allt samlat, samtidigt som vi kunde jobba hur och var vi ville, säger Erik Skog.

En del övergripande gemensamma projekt dit alla projektdeltagare bjöds in skapades, till exempel ”arbetsskydd och miljö” medan andra var specifika projekt för olika delmoment. Alla projekt hade en egen projektledare som ansvarade för struktur och hantering i Projectplace. Allt som allt fanns det hos Projectplace 16 delprojekt med en sammanlagd datamängd på 72 gigabyte i P15-projektet.

Många smarta funktioner

- Spårbarhet och versionshantering är ovärderligt, säger Erik Skog. Att kunna gå tillbaka och titta på när någon läst ett dokument har varit extremt bra, och funktionen att endast administratörerna kan slänga dokument minskar risken för att något försvinner under resans gång.

Vid ett tillfälle uppstod en dispyt där en underleverantör hävdade att han inte hade tagit del av viss information.

- Då var det fantastiskt att kunna gå tillbaka i Projectplace och se att leverantören avslutat sin granskning av dokumentet ett visst datum. Då fanns det ju svart på vitt att han hade läst informationen, säger Erik Skog.

Projektinbjudan till alla

Projectplace verktyg underlättade för alla i projektet att vara delaktiga och få rätt information i rätt tid men även utanför molnet tänkte Erik Skog i inkluderande banor och såg till att det fanns gemensamma ytor för alla involverade i projektet, till exempel fikarum.

- Av tradition brukar man hålla isär leverantörerna men vi gjorde tvärt om – vi jobbade hårt med att skapa en vi-känsla vilket gjorde att alla hjälptes åt, även då man kanske inte jobbade för samma leverantör. Det tror jag definitivt bidrog till att vi klarade av att slutföra projektet precis till vårt magiska slutdatum 101010.

På Händelö finns numera fem eldningspannor varav P15 alltså togs i drift hösten 2010. Anläggningen eldas med avfall och 95 procent av energin i bränslet tas tillvara.

I en kraftvärmeanläggning produceras både el och värme samtidigt. Med kraftvärme utnyttjas bränslet verkligt effektivt, vilket ger energieffektivisering kombinerat med ökad leveranssäkerhet och minskad klimatpåverkan. Att P15 är lite av ett mönsterprojekt som andra värmekraftanläggningar sneglar på råder det ingen tvekan om.
 
Erik Skog blir ofta inbjuden till olika evenemang för att dela med sig av sina erfarenheter från P15-projektet, till exempel höll han 2012 en föreläsning på den internationellt erkända energikonferensen Power-Gen som då gick av stapeln i Köln i Tyskland.

Två nya anläggningsprojekt är på gång, ett i Mälarenergis regi i Västerås och ett i Lunds Energis regi i Örtofta. Båda har inspirerats av P15 i Norrköping och använder Projectplace som sitt projekthanteringsverktyg.