Egloo

Projectplace gör projekten mer lönsamma

IT-konsultbolaget Egloo levererar affärskritisk IT. Kundernas krav är högt ställda, eftersom all tid som IT-systemet ligger nere är död tid. Som konsultfirma krävs att Egloos projekt fungerar smärtfritt och att alla misstag upptäcks på ett tidigt stadium, så att överraskningarna blir få när projektet slutförs. Till sin hjälp har de tagit Projectplace.

Egloo levererar IT-infrastrukturlösningar, både hårdvara och tjänster. Kunderna är främst mellanstora bolag, som behöver fysiska och virtuella servrar, nätverk, datalagring, backup, arkiv och mycket mer. Arbetet bedrivs i projektform med externa och interna konsulter.

Kontroll över informationen

– För mig är den viktigaste fördelen med Projectplace att man får en bra kontroll på informationsflödet. Om man säkerställer att alla ärenden i ett projekt hanteras i Projectplace så får man väldigt goda möjligheter till uppföljning. Risken att man tappar en massa bollar är väldigt liten. Annars är det lätt hänt i projekt att majoriteten av all kommunikation går via e-mail eller mobiltelefon och då går den lätt helt förbi dig som projektledare.

Det som absolut inte får gå projektledaren förbi är enligt Rickard Ekström avvikelser och om kommunikationen sker i slutna kanaler kan problem ha uppstått som projektledaren inte känner till.

Tidrapportering och projekt

Egloo använder Projectplace på två områden: dels för att styra och hantera arbetet i de enskilda projekten, dels inom organisationen för att rapportera tid.

– Vi är en konsultorganisation och använder det internt för tidrapportering av våra konsultuppdrag. Vi har helt enkelt lagt upp ett projekt som heter Egloos konsultverksamhet där vi lägger upp kunder som arbetsuppgifter. Under respektive kund lägger vi upp deluppgifter, oftast i form av det du håller på med just nu, och så rapporterar du tid på det via modulen för tidrapportering. Kontroll över projekten ger kontroll över ekonomin. När det gäller våra kundprojekt så använder vi nästan alla funktioner i Projectplace. Vi använder kalenderbokningen för att hitta möten, arbetsplaneringen med milstolpar, arbetsuppgifter och ärendehantering och vi delar dokument och handlingar. Vi är rätt hårda på att allt ska föras in i Projectplace, om man missar att lägga in avvikelser i arbetet så finns de nästan inte och blir svåra att följa upp i efterhand.

ROI: färre misstag och tydligare arbetsfördelning

– Vi sparar tveklöst pengar på att ha våra projekt i molnet. Vi sparar helt klart in en del fysiska möten och vi sparar nog även en del på att vi har färre missförstånd om vad som ska göras, hur vi ligger till och vem som ska göra vad. Att sätta en prislapp på det tycker jag är svårt.

Projektarbete handlar till väldigt stor del om att skapa fungerande kommunikation mellan deltagarna. Här menar Rickard Ekström att den stora vinsten finns.

– Projectplace förenklar kommunikationen mellan projektmedlemmar och ökar förståelsen för var man befinner i projektet och det är väldigt viktigt.

» Läs hela kundberättelsen