Dannemora

”Projectplace är lätt att förstå och lätt att använda med många bra funktioner, exempelvis det inbyggda konversationsverktyget som vi flitigt använder.”
- Sven Jönsson, Projektchef, Dannemora
Dannemora

En miljard kronor och moderna samarbetsverktyg väcker liv i gruvjätte

Några mil norr om Uppsala ligger Dannemora, där järngruvor varit centrala för bygdens utveckling ända sedan 1400-talet. Tills för 20 år sedan då det inte längre var lönsamt på grund av för låga världsmarknadspriser. Nu är det nya tider, den kommersiella driften i Dannemora järnmalmsgruvas sovringsverk har kommit igång igen och tidigt 2013 räknar man med att gruvan är i full drift. Experter från hela Sverige är inblandade i projektet, som är det första i sitt slag i landet. Allt har gått exakt efter ritningarna - tack vare projektverktyget Projectplace.

"Vi jobbar förutom med sovrings- och uppfordringsverken därför med järnvägar, industrivägar, industriplan, kraftmatning, dränering, områdesskydd, utlastning, restprodukthantering, gråbergsbrytning och mycket annat. Självfallet är en väldig massa människor med olika kompetens inblandade i alla dessa projekt."

Totalt samarbetar över 200 personer med hjälp av Projectplace i de olika projekten. Alla med varierande datormognad, och på olika platser i landet: Här finns specialister från Karlskrona i söder till Kiruna i norr.

"För oss har Projectplace varit oerhört värdefullt för att nå framgång i vårt arbete", förklarar Sven Jönsson. "Projectplace är lätt att förstå och lätt att använda med många bra funktioner, exempelvis det inbyggda konversationsverktyget som vi flitigt använder. Det är förmodligen därför det gått så smidigt att få projektgrupperna att arbeta i Projectplace. Kommunikation är livsviktigt i komplicerade projekt som detta. "


"Projectplace har många funktioner som underlättar arbetet, för projektledaren är det ett fantastiskt verktyg”, säger Sven Jönsson.  ”Jag har stor nytta av den automatgenererade rapportstrukturen, som tillsammans med projektdeltagarnas veckovisa statusrapporter ger oss tidiga indikationer om hur vi bör prioritera arbetet. De allra flesta problem som dykt upp har vi därmed kunnat förutse i god tid och kunnat åtgärda i tidiga faser. Tack vare rapporternas upplägg har vi kunnat fokusera på själva arbetet och rapporternas innehåll och inte rapporterna i sig. Tack vare Projectplace har vi sparat in kostnaderna för minst en administrativ heltidstjänst."

Mitt i projektet har Sven Jönsson total kontroll över hur arbetet hittills utförts, men han tycker sig också ha lika bra grepp om det som ligger framför honom.

"Med hjälp av Projectplace har vi stenkoll på budgeten i realtid", säger Sven Jönsson. Det är lite för tidigt att göra en ordentlig efterkalkyl än, men jag vet att vi dels har levererat exakt i tid och att vi dessutom gjort det med färre konsulter än vad vi trodde vi skulle behöva när vi satte igång. Projektledningskostnad och overhead blir väsentligt lägre än om man arbetar på andra sätt."

Läs hela kundberättelsen (pdf)