Platsen där energiprojekt lyckas

 • Få saker gjorda med Gantt och Kanban
 • Få kontroll över dina åtaganden med en personlig att-göra-lista
 • Få slut på e-postkaoset och samla allt arbete och alla diskussioner på ett ställe

Letar du efter versionshanterad dokumenthantering eller avancerad projektkontroll och rapportering? Testa det och mycket annat i en gratis testperiod av Projectplace Enterprise.

 • Se till att alla projektmedlemmar alltid är uppdaterade om t ex projektriktningar, konstruktioner, specifikationer och godkännanden
 • Förbättra kommunikationen med externa projektmedlemmar var de än är i världen
 • Lagra filer säkert utanför brandväggen och bestäm vem som ska ha tillgång till vad
 • Håll koll på alla ändringar och se till att alla alltid arbetar med den senaste versionen
 • Skicka ut dokument på granskning och se till att inkommen feedback är tillgänglig för alla, utan att behöva skicka e-mail fram och tillbaka
 • Spara tid och pengar på resor genom att använda onlinemöten
 • Få igång nya medlemmar snabbt och enkelt – oavsett datorkunskaper

Vi hjälper dig - kom igång snabbt

Det är en utmaning att hantera projektinformation i energisektorn eftersom projektgrupperna ofta är geografiskt spridda och stora mängder dokument måste delas inom teamet. Det finns många ansvarsområden och misstag kan få stora ekonomiska konsekvenser för de företag som är inblandade.

Projectplace förenklar samarbetet och ger en tydlig dokumenthistorik. På så sätt eliminerar du riskerna med många olika versioner av samma dokument, förlorade ändringar och dubbelarbete. Vi har hjälpt många av våra kunder i energisektorn att komma igång med sina projekt. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!

Spara tid med gemensam struktur för alla projekt

En projektmall kan vara ett enkelt sätt att spara tid genom att återanvända strukturen från föregående projekt. För varför uppfinna hjulet flera gånger? Projectbase är en enkel projektmodell som du kan använda med de flesta typer av projekt. Modellen består bland annat av dokumentmallar och en tidslinje för projektets faser och beslutspunkter. Du kan använda modellen som den är, eller anpassa den efter dina egna behov genom att ta bort eller lägga till information.

Entreprenörer

 • Dela dokument med geografiskt spridda underentreprenörer på ett enkelt sätt
 • Dela stora dokument på en säker och central plats, utanför brandväggen
 • Se till att dokumenten alltid är tillgängliga
 • Se till att alla projektmedlemmar alltid är uppdaterade om t ex projektriktningar, konstruktioner, specifikationer och godkännanden
 • Lagra filer med möjlighet att låsa och bestämma åtkomsträttigheter
 • Få igång nya medlemmar snabbt och enkelt – oavsett datorkunskaper

Ingenjörer

 • Förbättra kommunikationen med leverantörer, oavsett var de är i världen
 • Dela alla dokument på en central och säker plats, utanför brandväggen
 • Ha alltid tillgång till rätt version av ritningar och specifikationer
 • Tillmötesgå stränga dokumentkrav – spara alla projektuppdateringar och ändringar gjorda av medarbetarna
 • Få bättre överblick med effektiv versionshantering
 • Håll koll på projektets status, ansvarsområden och deadlines – upptäck avvikelser tidigt

Tillverkare/Leverantörer

 • Dela alla dokument och all kommunikation som rör projekten på ett ställe – undvik förseningar i alla leveransstadier och minska kostnaderna
 • Se till att leverantörerna alltid har tillgång till senaste leveransscheman – alla kommer ihåg vad som måste göras
 • Få en överblick över varje projekts framsteg och se alla leveranser, både internt och bland underleverantörer och kunder
 • Ge dina kunder åtkomst till sina egna projekts framsteg – öka kundservicen och förtroendet
"Den stora fördelen med Projectplace är att det är så lättillgängligt. För oss är det viktigt att dokumenten alltid finns tillgängliga, så att alla kan komma åt de dokument de behöver och att det inte uppstår några tveksamheter kring dokumenten. Vi har full kontroll på systemet – och det är precis så vi vill ha det."
Wouter op den Velde, IT-chef, Van Oord