Kollaborativ planering på ett fantastiskt sätt

Kollaborativ planering är ett socialt sätt att se på projektplanering och fokuserar på delning, transparens och kommunikation för optimalt genomförande.

Starta ditt projekt på bara några minuter!

 

Projekt – ett tillfälligt socialt system

Projectplace definierar ett projekt som ett tillfälligt socialt system, ett system som fokuserar på projektkommunikation mellan intressenter och projektmedlemmar.

Engagemanget och delaktigheten blir så mycket större när informationen är transparent och när delning, feedback och beröm är naturliga delar av projektledningen.

Grunden i allt projektsamarbete är människorna, och det är därför vi har satsat på att utveckla ett onlineverktyg som är så socialt som möjligt. 
– Johan Zetterström, tidigare VD på Projectplace.

Planera allt eftersom

Projectplace uppmuntrar till rolling-wave-planning. Rolling-wave-planning innebär att planera ett projekt undan för undan, samtidigt som projektet går framåt, snarare än att ta fram en detaljerad plan för hela projektet innan man har påbörjat det. Att utveckla planen allt eftersom projektets förutsättningar blir tydligare är numera en självklarhet inom projektledning.

Kollaborativ planering

Kollaborativ planering ökar chanserna för att ett projekt ska lyckas genom att det engagerar intressenterna i planeringen. Projectplace sociala funktioner hjälper alla inblandade att förstå vad projektet handlar om och ökar delaktigheten, engagemanget och produktiviteten.

Kollaborativ planering

Starta ditt projekt på bara några minuter!