Widgets

Projectplace widgets visar projektstatus, antal dagar som är kvar till deadline samt teamets inställning till projektet, vilket kan bidra till större engagemang och känsla av delaktighet.

Starta ditt projekt på bara några minuter!

Testa Projectplace Enterprise 

Status widgets

Vad är widgets?

Du kan lägga till widgets – eller miniapplikationer – till ditt projekt ovanför projektets gantt-inspirerade tidslinje. Widgets uppmuntrar indirekt till större engagemang och delaktighet.

Som administratör kan du bestämma vilka widgets du vill visa för varje projekt: Action Status, Countdown eller Team Spirit. Du kan välja att visa alla tre.

Widget Action Status 

Små vinster skapar en känsla av framsteg, som i sin tur skapar ännu större framsteg. Den här widgeten ger en snabb överblick över hur projektet fortlöper. Som administratör kan du välja att visa den som en räknare med antal genomförda respektive ej genomförda aktiviteter, som en siffra i procent eller som en mätarsymbol. Genom att visa denna uppmuntrar du till momentum och drivkraft.

Widget Countdown  

Människor arbetar bättre när de vet vilka deadlines som gäller. Den här widgeten visar det antal dagar som är kvar till nästa projektstegdeadline och förstärks ytterligare visuellt med en symbol av ett rinnande timglas. Widgeten höjer medvetenheten om hur mycket tid som är kvar innan ett projektsteg ska vara klart och belyser potentiellt behov av att omplanera eller fördela om resurser.

Widget Team Spirit

Med den här widgeten kan projektmedlemmarna ange sin allmänna inställning till projektet genom att betygsätta hur nöjda de är på en skala på 1–10. Det här blir en nyckelindikator på den allmänna stämningen i projektet. Om stämningen i teamet går neråt kan det vara bra att ta reda på orsaken och hitta ett sätt att komma tillbaka i fas och höja stämningen igen.

Starta ditt projekt på bara några minuter!

Try Projectplace Enterprise