Projektrapportering i Projectplace

Med projektrapporteringen i Projectplace kan du ständigt hålla ledning och övriga intressenter uppdaterade med den senaste projektinformationen.

Vi möter dina behov

Vi hjälper dig att hitta den rätta lösningen för dina behov.

Kontakta mig

Projektrapportering för olika behov

I Projectplace Enterprise kan du ta fram enklare rapporter som exempelvis en sammanfattande statusrapport för alla dina projekt i en projektportfölj.

För mer avancerad projektrapportering finns nästan obegränsade möjligheter att skräddarsy dina egna rapporter. Med hjälp av filtreringsfunktioner kan du välja precis vilken information du vill visa i realtid. Vyerna ger dig alltid en uppdaterad bild av dina projekt när du behöver det. Vid behov kan du skapa rapporter utifrån din valda vyer som du sedan kan dela med investerare och andra intressenter.

Med den mer avancerade projektrapporteringen i Projectplace kan du naturligtvis också skapa automatiska standardrapporter utifrån best practice, som till exempel statusrapporter av din projektportfölj.

Projektrapportering

Testa Projectplace Enterprise 30 dagar gratis

Projectplace samlar ditt team för att förbättra samarbetet och få saker gjorda. Våra kunder upplever:

  • 74% färre projektförseningar
  • 69% bättre kostnadskontroll
  • 82% mindre bortkastad tid

Över 1 miljon registrerade användare i mer än 180,000 projekt

Visualisera din projektdata med Power BI

Stora mängder information skapas när du och ditt team planerar och utför era arbetsuppgifter. Att omvandla det till värdefull information som ni kan använda som beslutsunderlag är dock mycket svårare. Många kämpar med att sätta ihop flera olika rapporter med varandra, men det blir sällan bra och det tar mycket tid. Tack vare integrationen med Microsofts Power BI, kan du bättre visualisera, interagera med, samt förstå hur dina projekt går och därmed lättare nå vägen till framgång.

Rapporterna ger dig viktig statistik så att du exempelvis kan:

  • visualisera framsteg
  • ta reda på om det finns några flaskhalsar
  • få reda på vilka de mest aktiva gruppmedlemmarna är
  • identifiera aktiviteter i riskzonen mellan flera projekt

Läs mer och se hur du kan komma igång med rapporterna här.

Skräddarsy dina rapporter

Skräddarsy dina egna projektrapporter utifrån dina specifika behov. Fokusera på en viss del av informationen och begränsa dina specifika vyer med filter, markera de viktigaste resultaten eller skapa egna diagram utifrån intressenternas behov. Du kan också välja olika format på rapporten, samt använda ditt företags logotyp.

Få ut mer av din projektrapportering

Använd aldrig projektrapportering bara för att du kan, utan se till att rapporten i fråga alltid har ett värde för projektet och dess intressenter. Överflödig information är inte till nytta för någon.

Vi hjälper dig gärna att få ut så mycket som möjligt av din projektrapportering. Kontakta oss för råd och mer information!

Testa Projectplace Enterprise 30 dagar gratis

Projectplace samlar ditt team för att förbättra samarbetet och få saker gjorda. Våra kunder upplever:

  • 74% färre projektförseningar
  • 69% bättre kostnadskontroll
  • 82% mindre bortkastad tid

Över 1 miljon registrerade användare i mer än 180,000 projekt