Projektmallar i Projectplace

Med projektmallar behöver du inte börja varje nytt projekt från grunden.

Testa Projectplace Enterprise 30 dagar gratis

Projectplace samlar ditt team för att förbättra samarbetet och få saker gjorda. Våra kunder upplever:

  • 74% färre projektförseningar
  • 69% bättre kostnadskontroll
  • 82% mindre bortkastad tid

Spara tid med projektmallar

En projektmall är ett ramverk som hjälper dig att enkelt komma igång med nya projekt. Tack vare en redan etablerad struktur känner dina teammedlemmar snabbt igen metoder, mallar och checklistor – oavsett vilket projekt de arbetar med.

Du kan antingen välja bland fördefinierade mallar för olika projektledningsmetoder eller skräddarsy dina egna mallar.

Dela värdefull kunskap

Låt projektteamen ta del av varandras erfarenheter genom organisatoriskt lärande. Med projektmallar kan du öka effektiviteten genom att varje projektteam får tillgång till företagets samlade kompetens inom projektledning.

När du delar mallar med kollegor, kunder och partners går det snabbare och enklare att etablera en gemensam arbetsmetod.

Skräddarsydda projektmallar

När du hittar ett effektivt arbetssätt för ett av dina projekt kan du enkelt kopiera struktur och arbetsmetod till en projektmall som kan återanvändas i nya projekt. Om ditt företag använder en egen projektmodell kan du också skapa en projektmall utifrån den.

När du skapar en egen projektmall bestämmer du själv vilka delar som ska ingå – till exempel projektbeskrivning, projektplan, kontakter, grupper och behörighet, dokumentstruktur eller dokumentmallar.

Om du kontinuerligt utvecklar projektmetoden och uppdaterar projektmallarna kan hela företaget dra nytta av dina erfarenheter.

Projektmallar för projektmodeller

Projektmallar gör det enklare att implementera projektmodeller i ditt projekt. Om du väljer en fördefinierad modell skapas mallens innehåll utifrån den valda modellen.

Projectplace erbjuder fördefinierade mallar för följande modeller:

  • Projectbase, en enkel projektledningsmetod som utvecklats av Baseline Management AB och kan användas för de flesta typer av projekt
  • PPS OnLine, en projektledningsmetod som utvecklats av Tieto PPS
  • Prince2, en metod för strukturerad projektledning som först utvecklades av brittiska CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency).

Testa Projectplace Enterprise 30 dagar gratis

Projectplace samlar ditt team för att förbättra samarbetet och få saker gjorda. Våra kunder upplever:

  • 74% färre projektförseningar
  • 69% bättre kostnadskontroll
  • 82% mindre bortkastad tid

Över 1 miljon registrerade användare i mer än 180,000 projekt