Planeringsverktyg online

Projectplace har ett socialt förhållningssätt till projektplanering, med kollaborativa planeringsverktyg med fokus på delning, transparens och kommunikation.

Börja samarbeta smidigare redan idag!

  • Ingen installation
  • Kryptering på militär nivå
  • 99,98% upptid

Kollaborativa planeringsverktyg

Ett kollaborativt planeringsverktyg skapar en öppen, transparent dialog. När alla projektdeltagare engageras i planeringen ökar chanserna för att ett projekt ska lyckas. Eller när utbyte, feedback och beröm blir naturliga delar av projektplaneringen och medför ett större engagemang i projektteamet.

Projectplace sociala planeringsverktyg gör att alla parter får en bättre förståelse för vad projektet handlar om, vilket i sin tur ökar produktiviteten.

Projectplace planeringsverktyg online
Kollaborativa planeringsverktyg online

Börja samarbeta nu!

  • Ingen installation
  • Inga förbindelser
  • Inget kreditkort

 

Planera allt eftersom

Projectplace planeringsverktyg öppnar upp för rolling-wave-planering – att planera ett projekt undan för undan snarare än att ha en detaljerad plan för hela projektet innan det påbörjas.

Att bygga vidare på en plan i takt med att detaljerna blir tydligare är en särskilt användbar metod i projekt där det är svårt att exakt förutse framtida aktiviteter under hela projektperioden.

Lär dig mer om Projectplace olika Projektplaneringsverktyg.

Film: Planeringsverktyg online

Zoom in and learn Projectplace at a glance

Drag and drop cards

As work progresses, simply drag and drop your card between the columns.

Divide work tasks on cards

Assign to the person most suitable for the task and get a clear overview of everyone’s progress.

@-ref your team members

Ask for help, give feedback and inform your team members.

Change name on columns

Change name of the columns to represent your teams workflow.

Use colour labels

Use colour and text to label and categorise cards. Adjust your labels under Settings.

Specify card details

Connect a card to an activity on the gantt chart, estimate work effort, comment, attach files, and set due dates.

Testa gratis i 14 dagar!

Smidigt. Skalbart. Säkert. Starta ditt projekt på bara några minuter!

Över 1 miljon registrerade användare i mer än 150,000 projekt