Planeringsverktyg online

Projectplace har ett socialt förhållningssätt till projektplanering, med kollaborativa planeringsverktyg med fokus på delning, transparens och kommunikation.

Starta ditt projekt på några minuter!

  • Inga installationer
  • Inget kreditkort
  • Alla verktyg på ett ställe

Kollaborativa planeringsverktyg

Ett kollaborativt planeringsverktyg skapar en öppen, transparent dialog. När alla projektdeltagare engageras i planeringen ökar chanserna för att ett projekt ska lyckas. Eller när utbyte, feedback och beröm blir naturliga delar av projektplaneringen och medför ett större engagemang i projektteamet.

Projectplace sociala planeringsverktyg gör att alla parter får en bättre förståelse för vad projektet handlar om, vilket i sin tur ökar produktiviteten.

Projectplace planeringsverktyg online
Kollaborativa planeringsverktyg online

Starta ditt projekt på bara några minuter!

Inga installationer, inget kreditkort, gratis telefon och e-postsupport, obegränsat antal projektmedlemmar.


Planera allt eftersom

Projectplace planeringsverktyg öppnar upp för rolling-wave-planering – att planera ett projekt undan för undan snarare än att ha en detaljerad plan för hela projektet innan det påbörjas.

Att bygga vidare på en plan i takt med att detaljerna blir tydligare är en särskilt användbar metod i projekt där det är svårt att exakt förutse framtida aktiviteter under hela projektperioden.

Lär dig mer om Projectplace olika Projektplaneringsverktyg.

Film: Planeringsverktyg online

Zoom in and learn Projectplace at a glance

All documents in one place

All your documents are securely stored in the cloud, accessible at any time, from anywhere on your smartphone or laptop.

Create your dream team

Invite the members best suited for the task; enabling you to succeed with your project.

The complete overview

The Timeline provides a complete overview of deadlines and workflows; it’s directly related to everyone’s cards.

Divide work tasks on cards

Get a clear overview of everyone’s tasks; label and drag cards from planned, to working on and done.

@-ref your team members

Ask for help, give feedback and inform your team members. Social Media inspired tools - enable transparency and engagement.

Starta ditt projekt på bara några minuter!

Inga installationer, inget kreditkort, gratis telefon och e-postsupport, obegränsat antal projektmedlemmar.