Mötesplanering i Projectplace

Att hitta en mötestid som passar alla kan vara en riktig utmaning. Med verktyget för mötesplanering i Projectplace blir det mycket enklare.

Testa Projectplace Enterprise 30 dagar gratis

Projectplace samlar ditt team för att förbättra samarbetet och få saker gjorda. Våra kunder upplever:

 • 74% färre projektförseningar
 • 69% bättre kostnadskontroll
 • 82% mindre bortkastad tid

Synkronisera och planera

Med mötesplaneringen i Projectplace kan du enkelt boka in möten, oavsett om mötesdeltagarna tillhör företaget eller kommer utifrån. Verktyget för mötesplanering i Projectplace hjälper dig att hitta en mötestid som passar alla.

Skicka förfrågningar med olika datum och tider och låt deltagarna välja vilka tillfällen som passar dem bäst. Svaren synkroniseras automatiskt så att du enkelt kan välja den tid som passar bäst.

Möten som bokas med verktyget för mötesplanering i Projectplace kommer automatiskt att läggas till i deltagarnas skrivbordskalendrar, till exempel Microsoft Outlook.
Bokade möten visas också i projektets delade kalender i Projectplace, med undantag för möten som har markerats som konfidentiella.

När du bokar ett möte kan du också specificera om det kommer att hållas via projectplace onlinemötesverktyg.

Testa Projectplace Enterprise 30 dagar gratis

Projectplace samlar ditt team för att förbättra samarbetet och få saker gjorda. Våra kunder upplever:

 • 74% färre projektförseningar
 • 69% bättre kostnadskontroll
 • 82% mindre bortkastad tid

Över 1 miljon registrerade användare i mer än 180,000 projekt

Mötas online

Om dina teammedlemmar befinner sig på olika platser kan du hålla möten via din datorskärm. Med webbmöten i Projectplace kan du dela din skärm med upp till 100 deltagare samtidigt. Ingen nedladdning krävs, eftersom du kan ansluta från vilken webbläsare som helst.

Det finns dessutom flera användbara funktioner för skärmdelning både för presentatören och mötesdeltagarna. Ni kan till exempel:

 • Visa och markera information på skärmen.
 • Skicka meddelanden till alla deltagare i chatten.
 • Fjärrstyra varandras tangentbord och muspekare.
 • Hålla gratis telefonkonferenser via IP-telefoni.

Mötas och samarbeta

Genom att verktyget för mötesplanering är anslutet till dina andra projektplaneringsverktyg kommer du enkelt åt allt du behöver för dina projektmöten. Under mötets gång kan du lägga till beslut i mötesprotokollet eller direkt i korten på projektets tavlor.

 • Förbered mötet genom att skicka ut en dagordning för granskning.
 • Bifoga och dela relevanta dokument, till exempel dagordning och mötesprotokoll.
 • Fördela arbetsuppgifter direkt under mötet med hjälp av tavlor.

Testa Projectplace Enterprise 30 dagar gratis

Projectplace samlar ditt team för att förbättra samarbetet och få saker gjorda. Våra kunder upplever:

 • 74% färre projektförseningar
 • 69% bättre kostnadskontroll
 • 82% mindre bortkastad tid

Över 1 miljon registrerade användare i mer än 180,000 projekt