Gantt-schema

– målstyrd planering med ett socialt synsätt

Följ planen och håll alla intressenter uppdaterade med Projectplace kraftfulla verktyg för planering, genomförande och uppföljning av projekt.

 

Testa gratis i 30 dagar

  • Få saker gjorda med Gantt och Kanban
  • Få kontroll över dina åtaganden med en personlig att-göra-lista
  • Få slut på e-postkaoset och samla allt arbete och alla diskussioner på ett ställe

Letar du efter versionshanterad dokumenthantering eller avancerad projektkontroll och rapportering? Testa det och mycket annat i en gratis testperiod av Projectplace Enterprise.

Planera visuellt

Lista dina mål, prioritera och rangordna när det behövs. Sätt datum för att se aktiviteterna i tidsordning på projektets tidslinje. Tidslinjen visualiserar projektets alla faser och håller dig uppdaterad med status under hela projektets gång.

Tidslinjen
Projektets tidslinje ger en grafisk represensation av Gantt-schemat

Testa gratis redan idag

  • Ingen installation
  • Säkerhet på militär nivå
  • 30 dagars gratis testperiod

Naturlig statusrapportering

Projektmålen kan prioriteras och delas upp enligt en hierarkisk struktur i Projectplaces Gantt-schema. På den lägst nedbrutna nivån av varje aktivitet kan man skapa arbetsuppgifter som sedan kan sättas upp på ett teams kanbantavla och tilldelas teammedlemmar. På så sätt säkerställser du att varje arbetsuppgift är direkt kopplad till projektmålen och projektarbetet blir så effektivt som möjligt.

Den direkta kopplingen mellan en arbetsuppgift och din plan gör det lättare att följa upp hur projektet framskrider. När någon avslutar en uppgift på de kopplade kanbantavlorna, syns framstegen automatiskt på gantt-schemat och ger en lättillgänglig visualisering av hur projektet fortskrider i realtid. När behovet av att använda ett separat verktyg för statusrapportering försvinner kan mer fokus i stället läggas på själva projektet.

Upplev fördelarna med att Projectplaces Gantt-schema!

Diskussioner där de hör hemma

Posta kommentarer och diskutera med andra teammedlemmar direkt i en aktivitet. När diskussionerna hålls i rätt sammanhang blir de mycket lättare att hitta. ”Varför har vi skjutit upp den här aktiviteten?” ”Varför flyttade vi om de här projektstegen?” Om du behöver kan du gå tillbaka steg för steg i projektet för att läsa hur diskussionerna gick då.

Gantt-schema – fast bättre

Gantt har varit ett viktigt verktyg för projektplanering sedan början av 1900-talet. Projectplace utnyttjar fördelarna i Gantt-schemat, men gör det också mer användbart genom att sätta det i rätt sammanhang.

 

Zoom in and learn more about the Gantt chart tool

List and prioritise

List your goals, set priorities and hierarchies when needed.

Connect with boards

Pin your work items to a team board, so that project members can take action.

Add timestamps

Add start and end dates to present your goals on your project timeline.

Testa gratis i 30 dagar

  • Få saker gjorda med Gantt och Kanban
  • Få kontroll över dina åtaganden med en personlig att-göra-lista
  • Få slut på e-postkaoset och samla allt arbete och alla diskussioner på ett ställe

Letar du efter versionshanterad dokumenthantering eller avancerad projektkontroll och rapportering? Testa det och mycket annat i en gratis testperiod av Projectplace Enterprise.