Ärendehantering på en kanbantavla

Ärendehantering på tavlor är både enkelt och praktiskt. Du får en tydlig bild av projektets utveckling och dessutom full koll på vem som gör vad.

Testa gratis i 30 dagar

 • Få saker gjorda med Gantt och Kanban
 • Få kontroll på dina åtaganden med en personlig att-göra-lista
 • Få slut på e-postkaoset och samla allt arbete och alla diskussioner på ett ställe

Ärendehantering på tavlor har många fördelar

Kanbantavlan ger en visuell översikt av vad som behöver göras för att uppnå projektmålen. Genom att knyta varje ärende till en aktivitet i Gantt-schemat får du en direkt koppling mellan projektplanen och det faktiska arbetet som utförs. Det ger dig en bra och snabb översikt över vad som krävs för att uppnå ett specifikt mål.

Genom att använda tavlorna som ett ärendehanteringssystem får teamet bättre förståelse för de andras arbete, vilket gynnat teamkänslan. Den transparenta kanbantavlan gör att alla kan se vem som gjort vad och de sociala funktionerna underlättar feedback kring varje ärende.

Notiser i realtid

Med Projectplace blir samarbetet mer socialt. När du använder våra kanbantavlor som ärendehanteringssystem kan du och ditt team interagera på många olika sätt.

Tavlan kan också skicka notiser vid specifika tillfällen. När en deadline har satts på ett kort skickas till exempel en notis till den ansvariga personen på dagen då ärendet ska vara slutfört.

Testa gratis redan idag

 • Ingen installation
 • Säkerhet på militär nivå
 • 30 dagars gratis testperiod

Ärendehantering med kort

På en tavla motsvarar varje kort ett ärende som behöver slutföras. Du kan tilldela kort till ansvariga projektmedlemmar, och allteftersom projektet fortskrider kan de dra och släppa sina kort mellan tavlans kolumner. Kolumnerna representerar de olika projektfaserna.

Exempel på ärendehantering med kort:

Projektledaren har gjort en lista över alla ärenden som behöver slutföras under en specifik projektfas och samlar dessa ärenden i kolumnen ”Planerat”.

Under ett planeringsmöte sorterar projektteamet ärendena genom att dra och släppa korten i prioritetsordning.

När en teammedlem börjar arbeta med en uppgift drar han eller hon kortet till nästa kolumn, som här döpts till ”Arbetar med”. När uppgiften är slutförd flyttas kortet vidare till kolumnen ”Klart". Om uppgifterna i projektet måste testas, kan man förslagsvis skapa ytterligare en kolumn med namnet "Test". Kortet kan då dras dit, och samtidigt också tilldelas den teammedlem som ska utföra testet.

Skrota ert gamla ärendehanteringssystem och börja arbeta med era ärenden på tavlor.

Ett kort – ett ärende

När all information samlas på ett kort slipper teammedlemmarna slösa tid på att leta efter viktig information kring ett ärende någon annanstans. Direkt på kortet kan de inblandade teammedlemmarna diskutera ärendet samt bifoga relevanta filer – antingen från sitt skrivbord, Projectplace dokumentarkiv, Dropbox eller Google Drive.

Några exempel på information som ett kort kan innehålla:

 • titel och beskrivning
 • ansvarig person
 • beräknad arbetstid
 • deadline
 • etiketter i olika färger
 • aktiviteten som ärendet är kopplat till
 • dokument och andra filer
 • kommentarer

Tavlan är pefekt att använda som ett ärendehanteringssystem. Lär dig mer om Projectplace övriga projektplaneringsverktyg.

 

Zoom in and learn Projectplace at a glance

@-ref your team members

Ask for help, give feedback and inform your team members.

Divide work tasks on cards

Assign to the person most suitable for the task and get a clear overview of everyone’s progress.

Drag and drop cards

As work progresses, simply drag and drop your card between the columns.

Use colour labels

Use colour and text to label and categorise cards. Adjust your labels under Settings.

Change name on columns

Change name of the columns to represent your teams workflow

Specify card details

Connect a card to an activity on the gantt chart, estimate work effort, comment, attach files, and set due dates.

Testa gratis i 30 dagar

 • Få saker gjorda med Gantt och Kanban
 • Få kontroll över dina åtaganden med en personlig att-göra-lista
 • Få slut på e-postkaoset och samla allt arbete och alla diskussioner på ett ställe

Letar du efter versionshanterad dokumenthantering eller avancerad projektkontroll och rapportering? Testa det och mycket annat i en gratis testperiod av Projectplace Enterprise.